یا علی گفتیم وراه آغاز شد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
رشته ام نه نقاشی است نه سر سوزن هم ذوقی دارم فقط...
.
عشقم آموختن همانی که دیگران از آن فراری اند
دل سوخته بچه مسلمان هایی ام که به کم قناعت می کنند


حد تو فراتر از آنی است که باور داری تنها چیزی که ثابت شده است که نیازی داری همت است
خدایا همت،همت رو بهم عطا کن که فقط برای تو باشم وبس
گزارش تخلف
بعدی